Logo
Logo

Inschrijven

Kavelverkoop

Procedure inschrijven kavels Munster

In de eerste fase van de woonwijk Munster liggen 48 kavels. 22 van deze kavels zijn vrije kavels. Makelaar Stenekes is geselecteerd om de verkoop van deze kavels in Munster te begeleiden. Op 5 van de 48 kavels in de eerste fase van Munster komen sociale huurwoningen. De gemeente is in ver gevorderd gesprek met een tweetal projectontwikkelaars voor de overige kavels.

Op zaterdag 27 januari 2018, tussen 10.00 uur en 15.00 uur, kunt u zich in schrijven voor de kavel van uw voorkeur in Munster fase 1. Inschrijving is mogelijk door het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, af te geven bij Makelaardij Stenekes, die een stand heeft op de woonmarkt Munster.

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt u als bewijs van uw inschrijving, een kopie van uw formulier, met daarop het door de makelaar genoteerde inschrijfnummer.

Loting
Als er per kavel meerdere inschrijvingen / gegadigden zijn zal voor de betreffende kavel een loting plaatsvinden. Op donderdag 1 februari 2018 om 19.30 uur wordt, in de raadzaal van het gemeentehuis in Winsum, in aanwezigheid van de gegadigden, door een notaris geloot. Bij de loting worden inschrijfnummers getrokken en worden de vrije kavels toegewezen.

Kavel kopen in een later stadium
Nadat de loting heeft plaats gevonden kunt u uw belangstelling voor een kavel kenbaar maken aan makelaar Stenekes.

 

Inschrijfformulier

Gebruik het formulier hieronder om je in te schrijven voor een van de kavels.