Logo
Logo

Disclaimer

Disclaimer

Gemeente Het Hogeland besteedt constant zorg aan deze website, ondanks dat kan Gemeente Het Hogeland niet instaan voor de juistheid, noch voor de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Gemeente Het Hogeland dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Gemeente Het Hogeland verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Gemeente Het Hogeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Gemeente Het Hogeland alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Gemeente Het Hogeland is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Gemeente Het Hogeland kan desalniettemin niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of (al dan niet tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Gemeente Het Hogeland.

Privacy

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
De gemeente Het Hogeland houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Op de websites van de gemeente Het Hogeland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
U treft op de sites van de gemeente Het Hogeland mogelijk links naar andere sites aan. De gemeente Het Hogeland kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
de gemeente Het Hogeland kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van de gemeente Het Hogeland wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
De gemeente Het Hogeland kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
Door u aan te melden geeft u de gemeente Het Hogeland toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar gemeente@hethogeland.nl.
Dit Privacy Statement van de gemeente Het Hogeland kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.