Logo
Logo

Het Plan

Welkom in Munster, de gasloze wijk van de toekomst. Woon jij straks in het groene, Groningse landschap in het huis van jouw dromen? Munster staat voor veel vrijheid en weinig regels. Woon hoe jij je het prettigst voelt!

Munster richt zich op de dag van morgen. In Munster worden geen gasaansluitingen meer aangelegd. Gas is eindig. Groene stroom is een prima alternatief. Ook op het gebied van bouwen en leven investeert Munster vanzelfsprekend in duurzame oplossingen. De inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, en misschien zelfs wel energieleverende woningen te bouwen.

In Munster komen in totaal ongeveer 150 woningen. De realisatie van Munster vindt gefaseerd plaats, in drie fasen van telkens ongeveer 50 woningen (kavels). Er worden vrije kavels verkocht en er is ruimte voor koopwoningen en een aantal sociale huurwoningen.

Artist impression Munster, fase 1
1/2
Artist impression Munster, fase 1 tm 3
2/2

Toekomstbestendig

De toekomst vraagt om andere keuzes. En omdat de toekomst vandaag begint, is Munster een volledig duurzame wijk. Er wordt levensloop- en aardbevingsbestendig gebouwd en er wordt verantwoord omgegaan met energiestromen en watergebruik.

Op drie vlakken zetten wij volledig in op duurzaam. Hieronder een korte toelichting.

Gasloos leven

Even wennen misschien, de gedachte dat je helemaal geen gas meer nodig hebt als energiebron. De oude en dure gasverwarming heeft zijn langste tijd gehad. Gas is eindig. Elektriciteit niet. Met wonen in Munster kies je voor een duurzame toekomst. Er is een aantal manieren waarop we kunnen realiseren om zonder gas ons huis en water te verwarmen en te koken. De eerste fase van 50 woningen wordt “all-electric” uitgevoerd. Hierbij wordt de hele energievraag door middel van elektrische apparaten opgelost. Voor de latere fasen heeft de gemeente een collectief warmtenet in de vorm van een “laag temperatuur warmtenet” als duurzame energiebron in gedachten. Hierbij houden woningen individuele vrijheid om te kunnen naverwarmen.

Duurzaam bouwen

Duurzaam wonen gaat allereerst over energie- en waterbesparing. Dit is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor de portemonnee. Alle woningen zijn bijzonder goed geïsolleerd. Je energierekening wordt veel lager of nagenoeg “nul”. Bovendien is gebleken dat bij deze woonconcepten het woongenot en gebruiksgemak een belangrijke rol spelen: het tocht niet, het is gelijkmatig warm, de vloeren voelen niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht. De gemeente Winsum investeert daarnaast ook op het gebied van bouwen en leven in duurzaamheid. De woningen worden gebouwd in duurzame relatie tot de omgeving met verantwoord materiaal en wij gaan verantwoordelijk om met afvalstromen. Zo woon je comfortabel in een gezonde, groene omgeving. Onderzocht wordt of er nog meer duurzame maatregelen in de wijk genomen kunnen worden, zoals zonnepanelen, windmolentjes en hergebruik van water. Er wordt gekeken of daarvoor al tijdens de bouw subsidies beschikbaar zijn.

Aardbevingsbestendig wonen

De nieuwbouw zal aardbevingsbestendig gebouwd worden. De gemeente Winsum vindt het belangrijk dat nieuwbouw volgens de daarvoor ontwikkelde normen (op dit moment neergelegd in de Nederlandse Praktijkrichtlijn, de zogenoemde NPR) uitgevoerd wordt. Deze richtlijn heeft als doel om bestaande en nieuwe gebouwen robuuster te maken tegen aardbevingen.

Kies zelf hoe jouw droomhuis eruit komt te zien (voorbeeldwoning)
1/2
Veel vrijheid en weinig regels, bijzonder vrij wonen
2/2

Geschiedenis

De nieuwste woonwijk ontmoet de oudste geschiedenis van Het Hogeland. De groene wijk ontleent haar naam aan de Munsterweg, een eeuwenoude kloosterweg die door dit prachtige gebied loopt. 
Net als een klooster is ook Munster zelfvoorzienend.

De naam ‘Munsterweg’, en ook ‘Munster’, verschijnen al in 16e eeuwse bronnen. ‘Munster’ komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse ‘monasterium’, dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd.

Hervormde kerk en toren van Winsum
1/2
2/2